StatSoft - analiza danych, raportowanie

Misja StatSoft Pharma

Misją StatSoft Pharma jest zapewnienie firmom farmaceutycznym i kosmetycznym kompleksowego wsparcia w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizy danych oraz raportowania w sposób zgodny z aktualnymi wymaganiami.

misja
Dane Wiedza Sukces

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów

„Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie, korzysta z zakupionego od firmy StatSoft Polska specjalistycznego oprogramowania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny (moduły Przegląd Jakości Produktu oraz Walidacja Procesu),...

Karina Cyzio
Starszy Specjalista ZJ ds. Systemów

(…) Firma Statsoft, biorąc pod uwagę rosnące wymagania względem systemów jakościowych i konieczność ciągłego doskonalenia jakości, wyszła naprzeciw potrzebom klienta przygotowując wiele rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego spełniających wymagania prawne jak...

Małgorzata Wierzykowska
Dyrektor ds. Jakości,
Polfa Warszawa S.A.

„(…) Walidacja Procesów automatycznie wykonuje analizę danych produkcyjnych i generuje gotowy do wykorzystania raport zawierający m.in. odpowiednie statystyki opisowe, karty kontrolne, wskaźniki zdolności, wyniki analizy wariancji oraz wnioski statystyczne,a wszystkie...

Specjalista ds. walidacji
Pol-Nil S.A.

„Moduł Design of Experiments pozwala na właściwe zaplanowanie przebiegu eksperymentu, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji wartości analitycznej danych. Dostępne w programie Statistica wielowymiarowe techniki eksploracyjne są efektywnym narzędziem...

Dr n. farm. Joanna Ronowicz

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Collegium Medicum w Bydgoszczy

„(…) profesjonalizm oraz wysoki merytoryczny poziom prowadzonych zajęć przyczyniły się do poszerzenia wiedzy w zakresie statystyki wykorzystywanej w badaniach klinicznych. Ważnym atutem firmy StatSoft były terminowość i zaangażowanie w prowadzony...

Marta Lendo
Kierownik Działu Badań Klinicznych,
Adamed Sp. z o.o., Grupa ADAMED

„W związku z rosnącymi potrzebami w zakresie optymalizacji prac związanych z prowadzeniem badań stabilności Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. zlecił StatSoft Polska dostawę kompleksowego systemu zbierania, gromadzenia i analizy...

Wojciech Zbanyszek
Dyrektor Zarządzania Jakością
Gedeon Richter Polska

„W Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy ,,Espefa" został wdrożony przez firmę StatSoft program Statistica wraz modułami: Walidacja procesów i Walidacja metod pomiarowych. Decyzja firmy dotycząca wdrożenia była podyktowana spełnieniem wymagań Dobrej Praktyki...

Jolanta Wełpa
Główny Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością
ESPEFA

„Wiedzę odnośnie jakości wytwarzanych produktów i procesu ich wytwarzania można uzyskać poprzez wykorzystanie odpowiednich metod statystycznych. Zastosowanie oprogramowania Statistica skutecznie usprawniło dokonywanie analiz w zakresie oceny jakości, prowadzonych prac walidacyjnych...

Dorota Santorowska
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Herbapol Wrocław

„Dzięki zastosowaniu rozwiązania Zestaw Farmaceutyczny czas potrzebny na przeprowadzenie statystycznej analizy danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportu jest skrócony do kilku minut. Oszczędzony w ten sposób czas możemy przeznaczyć na...

Monika Wolańczyk
Kierownik Działu GMP,
PPF Hasco-Lek S.A., Grupa HASCO

„Zastosowanie Statistica Walidacja Procesów gwarantuje poprawne wykonywanie raportów przy znacznym ograniczeniu poświęconego czasu. Dzięki przejrzystości i szerokiemu zakresowi zawartych informacji, raporty te są  dobrą  podstawą  dla prezentacji wyników walidacyjnych, dla...

Bogdan Klimas
Specjalista koordynator ds. Walidacji,
Jelfa S.A. Grupa Valeant

„Statistica stanowi istotne wsparcie w zakresie dbałości o wysoką jakość leków, pozwala na znaczne oszczędności czasu, generuje czytelne i profesjonalne raporty, które umożliwiają szybką ocenę procesu, jak również są przedmiotem...

Dyrektor ds. Jakości
EMO-FARM Sp. z o.o. Grupa Valeant

„Zastosowanie Statistica Zestawu Farmaceutycznego przynosi duże oszczędności czasowe.”

Główny Specjalista ds. Walidacji
BIOTON S.A
Więcej