ZF Przegląd Jakości Produktu

Moduł służy do opracowania części okresowego przeglądu jakości produktu i/lub bieżącej weryfikacji procesu, dotyczącej statystycznej analizy danych. Moduł został przewidziany do oceny atrybutów jakościowych produktu, podlegających okresowej analizie trendów.

Podstawowe funkcje:

  • Analiza stabilności i zdolności dla serii produkcyjnych za pomocą graficznych i numerycznych metod
  • Analiza danych, posiadających zarówno rozkład normalny jaki również inny niż normalny
  • Identyfikacja wartości odstających z możliwością ich usunięcia z analizy statystycznej
  • Wyznaczenie i zapis limitów kontrolnych wykorzystywanych do monitorowania bieżącej produkcji
  • Konfigurowanie zawartości raportu z wyborem zakresu analiz statystycznych i kryteriów analizy
  • Generowanie raportu w formacie PDF/Word/Statistica, również w wersji angielskiej
  • Tworzenie standardowych szablonów, zwierających skonfigurowany zakres analiz statystycznych
  • Opcja: zapis wyników do bazy danych z pełną funkcjonalnością dziennika śledzenia

Rozszerz swoją wiedzę dotyczącą przeglądu jakości produktu! Obejrzyj webinaria:

Monitoring i ocena cech jakościowych produktu

Zastosowanie statystycznych metod analizy danych podczas przeglądu jakości produktu/bieżącej weryfikacji procesu

Metody analizy trendów w przemyśle farmaceutycznym – PQR Część 1

Projektowanie, walidacja i monitorowanie procesu technologicznego. Część 2: Projektowanie eksperymentu

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów