Szkolenia dla farmacji

W ramach cyklu proponujemy dwie ścieżki: „Statystyczne metody w projektowaniu, monitorowaniu i sterowaniu procesami” i „Statystyczne metody w badaniach laboratoryjnych”.

Statystyczne metody w projektowaniu, monitorowaniu i sterowaniu procesami

 • Statystyka w farmacji – przegląd metod zarządzania ryzykiem i analizy danych
 • Statystyka w farmacji – QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków
 • Statystyka w farmacji – cykl życia walidacji wg Aneksu 15
 • Statystyka w farmacji – przegląd jakości produktu
 • Statystyka w farmacji – monitorowanie środowiska wytwarzania

Statystyczne metody w badaniach laboratoryjnych

 • Statystyka w farmacji – porównywanie profili uwalniania
 • Statystyka w walidacji metod pomiarowych
 • Wyznaczanie niepewności pomiaru
 • Badanie biegłości międzylaboratoryjnej
 • Statystyka w farmacji – ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych
 • Statystyka w farmacji – ocena badań stabilności

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

info@statsoftpharma.com

Referencje


Zapraszamy do zapoznania się z referencjami i opiniami naszych klientów