Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie, korzysta z zakupionego od firmy StatSoft Polska specjalistycznego oprogramowania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny (moduły Przegląd Jakości Produktu oraz Walidacja Procesu), które spełnia nie tylko nasze oczekiwania, ale także wymagania inspektorów władz farmaceutycznych. Stosowanie oprogramowania STATISTICA generuje na bieżąco oszczędności czasowe związane z analizą danych i opracowaniem raportów. ()
Skorzystali
śmy również z oferty walidacji oprogramowania przez zespół firmy StatSoft, który przeprowadził i udokumentował proces sprawnie i profesjonalnie.

Mirosława Kwasek

Zastępca Kierownika KJ ds. Produktów Transferowych

Karina Cyzio

Starszy Specjalista ZJ ds. Systemów

Polfa Warszawa S.A.

(…) Firma Statsoft, biorąc pod uwagę rosnące wymagania względem systemów jakościowych i konieczność ciągłego doskonalenia jakości, wyszła naprzeciw potrzebom klienta przygotowując wiele rozwiązań dla przemysłu farmaceutycznego spełniających wymagania prawne jak i pozwalające w znacznym stopniu usprawnić pracę i zwiększyć efektywność. Naszą uwagę zwrócił: Zestaw Farmaceutyczny (Przegląd Jakości Produktu, Ocena Stabilności, Monitorowanie środowiska, Walidacja procesu) oraz Zestaw Laboratoryjny (Walidacja metod pomiarowych, Wyznaczanie niepewności pomiaru, Badania międzylaboratoryjne). Oprogramowanie proponowane przez StatSoft spełnia szeroki zakres wymagań GMP i jest zwalidowane zgodnie z GAMP5. (…)

Małgorzata Wierzykowska

Dyrektor ds. Jakości,

Polfa Warszawa S.A.

Pol-Nil S.A.

„(…) Walidacja Procesów automatycznie wykonuje analizę danych produkcyjnych i generuje gotowy do wykorzystania raport zawierający m.in. odpowiednie statystyki opisowe, karty kontrolne, wskaźniki zdolności, wyniki analizy wariancji oraz wnioski statystyczne,a wszystkie te obliczenia mogą być wykonywane równocześnie dla kilku serii. Praca z programem ogranicza się do wprowadzenia danych i wybrania odpowiednich opcji analizy, tak wiec mogą go obsługiwać nawet osoby z niższymi kwalifikacjami, a specjaliści mogą ograniczyć swoje zaangażowanie jedynie do wyciągania wniosków.”

Specjalista ds. walidacji

Pol-Nil S.A.

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Collegium Medicum w Bydgoszczy

„Moduł Design of Experiments pozwala na właściwe zaplanowanie przebiegu eksperymentu, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji wartości analitycznej danych. Dostępne w programie Statistica wielowymiarowe techniki eksploracyjne są efektywnym narzędziem wspierającym analizę oraz opracowanie składu nowych formulacji farmaceutycznych.

(…) Zaletą modułu Walidacja Metod Pomiarowych jest przejrzyste zestawienie wyników w postaci raportu walidacyjnego, co bardzo usprawnia pracę w laboratorium analitycznym.”

Dr n. farm. Joanna Ronowicz

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,Collegium Medicum w Bydgoszczy

1 2 3